ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ПЕДИАТРИЯ

Абонамент

Стандартен месечен абонамент

 • Абонамента включва абсолютно неграничен брой прегледи, в рамките на месеца
 • Безотказност на услугата – родителите могат да посещават поликлиниката по всяко време на денонощието, толкова пъти колкото е необходимо до пълното оздравяване на детето
 • Безплатни лабораторни изследвания, рентген, ехография, кардиография консултации с всички специалисти във ВЕЛА
 • Телефонни консултации по всяко време на денонощието
 • Програма за проследяване и профилактика срещу луксации при кърмачета
 • Личен, електронен картон на всяко дете, всеобхватно проследяващ развитието и заболяемостта му, достъпен за родителите. Възможност за електронен обмен на данни.
 • Съдействие при хоспитализация на детето и проследяване на случая в подкрепа на родителите.
 • Програмата Детска Консултация е наразделна част от стандартния Месечен абонамент.
 • Такса 38 лв/ месечно, независимо от броя на децата в семейството.

 В частта си детска консултация като пакет абонамента ви осигурява:

 • Ежемесечна косултация до навършване на една година – профилактичен преглед с всички необходими контролни измервания на детето и проследяване на нервнопсихическото и физическо развитие, хранене и проблеми при отглеждането.
 • По една консултация на всеки три месеца за възрастта от една до четири години.

Параметрите на абонамента се описват в специален договор и детето се завежда с индивидуален абонатен номер в нашата електронна система.

Цялата информация свързана със заболяванията и развитието на детето се съхранява електронно и е достъпна за семейството при поискване.

Радка Минчева майка на Диана

От кога сте абонати на Вела? Ние сме може би едни от най-старите абоннати на Детска поликлиника Вела, тъй като нашият договор е с дата на подписване месец април 2004 година, т е ние вече 7 години сме абонати. От къде научихте за Вела? Съвсем случайно при разговор с една приятелка, която е зъболекар научих […]

Гергана Ганчева-Наневска, майка на Пресияна Наневска

От кога сте абонати на Вела? Абонати сме на детската поликлиника от 1 година и 4 месеца. От къде научихте за Вела? За детска поликлиника Вела знам от преди около 7 години, когато племенницата ми стана неин абонат. В моментите, когато съм я водила на преглед съм била свидетел на професионализма и мило отношение на […]

Димитър и Андрей Филипови

Ваши абонати сме вече почти две години и сме много доволни че Ви има. За клиниката научихме от наши приятели ,които ни дадоха брошура.И така ,вече две години сме спокойни ,че можем да разчитаме на професионалното и качественно обслужване на всички служители на Детска клиника ВЕЛА.Питате какво е за нас клиниката -Мястото , където сме […]

Malcare WordPress Security